استفاده از «ه» به جای کسره نقش نمای اضافه به شدت رو اعصابه. بعضی وقت‌ها اشتباه تایپی پیش میاد ولی وقتی کسی مدام تکرار می‌کنه قضیه فرق داره.