این مدت دنبال یه جایی می‌گشتم که شیرینی تر مدل خودمون داشته باشه. اینجا تنوع زیاده ولی در کل… https://t.co/whixkDoNWl