بعد از دانلود این Sound Track انگلیسی رو انتخاب کنید. پیش‌فرضش روسه.