بازیگر نقش ملیساندرا تو Game of Thrones واقعاً خوشگله. چه چشمایی داره!
موافقم. ‎- Maryamss
اسم پلیز ‎- Hamid6