بازیگر نقش ملیساندرا تو Game of Thrones واقعاً خوشگله. چه چشمایی داره!
موافقم. ‎· Maryamss
اسم پلیز ‎· Hamid6