«ناهار چی درست کنم» شده یکی از معضلات این روزهای زندگی من!