در حالی که آمریکا روی استفاده Transgenderها از دستشویی بحث و دعواست اینجا بعضی از دستشویی‌های دانشگاه این طوری هستن! https://t.co/V1zU2FndTI