زندگی کردن با دیگران با همکلاسی یا همکار بودن خیلی فرق داره. به خصوص که lounge و آشپزخونه مشترکه. کلی وقت می‌گذرونیم با هم. عادت می‌کنی.