مگه از حلب جز ویرانه چیز دیگه‌ای مونده که طرف‌های درگیر این قدر برای گرفتنش مدام عملیات انجام میدن؟
آره بابا. من آدم میشناسم تو حلب عکسای فشن میگیره ‎· Assal