من هیچ وقت تو مدرسه (همه مقاطع) شاهد خشونت نبودم! فقط تو کل ۴ سال دبیرستان یکی از ناظم‌ها چند بار به چند تا از بچه‌ها سیلی زده بود.