کلی از مشکلات ما از همین سیستم آموزشی شروع میشه. با این چیزایی که شماها تعریف می‌کنید خیلی از چیزایی که تو جامعه می‌بینیم جای تعجب نداره.