وقتی یه چیزی رو خیلی می‌خوای، حتی فکر کردن به این که «اگه بشه» یه حس خوب عجیبی داره.