روشنک هم نقطه ضعف پیدا کرده هر چی میشه منو به فرستادن عکس کله پاچه تهدید می‌کنه :)))
:))) بله پس چی ‎· roshanak