توضیحش تو این فضای کم سخته. وقتی یکی یه کاری می‌کنه و تو هم در جوابش از روش مشابه استفاده می‌کنی. تو مایه‌های «منم می‌تونم این طوری باشم»!