کمتر از دو سال پیش وقتی داشتم فرم‌های ویزای دانشجویی رو پر می‌کردم فکر هم نمی‌کردم امروز بشینم فرم‌های اقامت رو پر کنم! ^_^