یه مکالمه سخت داشتن به زبانی جز زبان اولت یکی از سخت‌ترین کارای دنیاست. کسی که تو شرایطتش بوده باشه می‌دونه چی میگم.