جان کیسیک هم امروز می‌کشه کنار. #ترامپ رسماً نامزد حزب جمهوری‌خواه شد.