یه منبع دیگه میگه حدود ۷۵۰۰۰ هزار نفر شهر رو ترک کردن. انگار بیشترشون هم اومدن ادمونتون.
جریان چیه؟ ‎· Hamid6