هوا حسابی گرم شده. دیروز دما به ۲۹ درجه رسید و رکورد ۷۱ ساله دمای روز ۳ می رو زد. رکورد قبلی ۲۷.۸ درجه تو سال ۱۹۴۵ بوده.