امروز داغون بودم. الان به دایی‌ها و پدربزرگ و مادربزرگ زنگ زدم زیر و رو شدم اصلاً.