ملت میگن چرا #فرزادحسنی این قدر زشت برخورد کرده، جواب میدن شرکت‌کننده بازیگر بوده! بدتر شد که!