یه عده هم مثل خود #فرزادحسنی میگن از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و اوکیه. اینا در حد خود حسنی هستن به نظرم.