شــــت. همه پیش‌بینی‌ها در مورد این اپیزود درست در اومد. اعصابم خراب شد.