لوگوی جدید اینستاگرام چقدر زشته! به نظر می‌رسه بیشتر از ۵ دقیقه صرف طراحی‌ش نشده. حیف لوگوی قبلی.