اینایی که تا اسم آزادی میاد میگن بی بند و باری! اینا هیچ ایده‌ای ندارن آزادی چیه!