آزادی یعنی این که بتونی خودت باشی! آزادی یعنی این که مجبور به خودسانسوری نباشی! آزادی یعنی این که قبل از گفتن ایده‌ت به عواقبش فکر نکنی!