طرف چیزی که هست، چیزی که فکر می‌کنه رو میگه. راحت و بی‌دردسر. کلی هم حمایت میشه که پذیرفته بشه. همینا تو کشور خودش به قیمتش جونش تموم میشه!