از امروز گیت‌هاب فقط یه نوع پلن پولی داره. ۷ دلار در ماه برای تعداد repositoryهای نامحدود!