به من قبلاً سه تا repository رایگان داده بودن. Life time! الان به خاطر این تغییر، گیت‌هاب برای همیشه برام رایگان شد. نامحدود :))