این طوری وقتی دستگاه روت شده باشه، دیگه نیازی به پاک کردن دیتا یا فلش کردن تک تک تیکه‌های Factory Image (برای فرار از wipe) نیست.