چقدر این Sci-hub پروژه خوبیه. سیستم مقالات دانشگاهی یکی از احمقانه‌ترین سیستم‌های موجوده.