تنها قسمت قضیه که خوشحالم می‌کنه اینه که بالاخره حرف دلمو زدم.