این سال‌هایی که گذشت، توییتر خیلی بهم کمک کرده. جز دوستای خوبی که اینجا پیدا کردم، این که راحت آدم حرفش رو می‌نویسه خیلی خوبه.