بعضی وقت‌ها حرف زدن با بهترین دوستات هم به اندازه نوشتن جواب نمیده.