بدترین شرایط اونیه که هیچ چیز نمی‌تونه کمکت کنه جز گذر زمان.