هنوز اون موقعی که شهاب حسینی اومد برای اکسیژن تست داد رو یادمه. الان تو #کن جایزه می‌گیره. پیشرفت به این میگن.
تو اکسیژن هم خوب بود خیلی ‎· Assal