چه ربطی داره؟ این که رسانه‌های حکومت پشت کسی باشن یا نباشن حقیقت رو عوض می‌کنه؟ اینم شد ملاک؟ https://t.co/WvnJzaZNXr