این مدت نشستم گیم آو ترونز رو از اول دیدم. از سری اول بیشتر چسبید چون آدم می‌تونه خیلی چیزا رو به هم لینک کنه.