یه مدته درخواست‌های دوستی از حساب‌های جعلی تو فیس‌بوک خیلی زیاد شده! https://t.co/WTNlYffn8X