Avatar for pedram
به عنوان کسی که کار و زندگیش به اینترنت وابسته است، اینترنت سریع و بدون محدودیت و فیلتر و تحریم، برام یکی از عوامل مهم رضایت از زندگیه.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place