یکی مثل طرف میاد توییت می‌کنه پسر به دختری که دوست داره پیشنهاد سکس نمیده... ۱/۲