با این که اعتقاد خاصی ندارم، ولی به نظرم شادی صدر نماد بی‌شعوریه.