خب همین دیگه. از این نظر، شادی صدر با جمهوری اسلامی فرقی نداره. ما هم همینو می‌گیم! https://t.co/LEEgu7D9sc