نه این که فحش دادن درسته. غلطه! ولی این توییت زکی‌پدیا کاملاً منطقیه!