شخصاً پشت این کار شادی صدر هدفی جز جنجال به پا کردن و جلب توجه نمی‌بینم! برای به چالش کشیدن عقاید، راه‌های منطقی و موثر وجود داره!