وقتی خوشی، زمان به سرعت هر چه تمام‌تر می‌گذره. وقتی نیستی، متوقف میشه!