شایدم امروز حال و حوصله نداشتم حساس‌تر شدم. ولی در هر صورت حرکت زشتیه. فضولی به کنار،‌ وقتی با کسی حرف می‌زنی جای دیگه سرک نکش. نگاهش کن.