Avatar for pedram

شایدم امروز حال و حوصله نداشتم حساس‌تر شدم. ولی در هر صورت حرکت زشتیه. فضولی به کنار،‌ وقتی با کسی حرف می‌زنی جای دیگه سرک نکش. نگاهش کن.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10