ضرر انحصارطلبی یه شرکت رو کاربرش می‌بینه! https://t.co/dRtkPU87MY