ساعت نه و ربع بعد از ظهر، آفتاب هنوز بالاست! :دی https://t.co/7LAL0QiAFx