شاید ساده به نظر بیاد، ولی همین کاراشون باعث میشن آدم از این که کانادا زندگی می‌کنه احساس خوشبختی کنه.