یه کانال بزنید برای اینایی که عقده دیده شدن دارن. طرف یه طوری نوشته توییت‌های من با فلان قدر فیو نمیره تو کانال‌ها، انگار ملت بهش بدهکارن!